Klorerat vatten i Sundsvall

I går eftermiddag började Sundsvall vatten klorera vattnet i Sundsvall. Enligt Elisabeth Tostar, vd för Sundsvall vatten, handlar det om att förebygga ifall det skulle komma in förorenat vatten i dricksvattenledningarna.