Plymouthbröderna får starta friskola

Efter många turer får Plymouthbröderna starta en friskola i Nyby utanför Långaryd i Hylte kommun. Det slår länsrätten nu fast i en dom. Anledningen till att de har fått rätt i länsrätten, är att de har lovat att följa gällande läroplan och att skolan ska vara öppen för alla.

Det finns intresse från ett femtiotal elever från södra Sverige som vill gå på rörelsens skola.

Nybyskolan ska omfatta årskurs 6 till 9, och ett gymnasium med industriprofil. Företaget Laboraskolan AB, ägs och styrs av Plymouthrörelsen.
Skolverket har tidigare sagt nej med motiveringen att församlingens slutenhet inte gick att förena med skolans värdegrund, men ändrade sig. Detta när en rektor, som inte är medlem i rörelsen, anställdes.

Nu klargör också Jan Rosdahl, styrelsens kontaktperson gentemot skolverket, att det också är tänkt att det ska vara fyra behöriga lärare som inte heller är församlingsmedlemmar.

Han berättar att tanken bakom skolan, är att det ska vara industriprofil på gymnasiet, ordning och vårdat språk i skolan, och en trygg och kreativ skola.

Det ska inte vara en internatskola fast det geografiska upptagningsområdet är stort, utan varje elev ska lösa sitt eget boende till exempel i familjer.

Även om det inte finns datorer i hemmen hos medlemmarna i rörelsen, så ska det finnas på skolan.

Karin Malmsten

karin.malmsten@sr.se