Miljoner till öns äldrevård

Gotlands kommun har fått drygt 6,5 miljoner kronor för att förbättra vården av äldre.

Pengarna skall bland annat användas till demensvården, förebygga fallolyckor och förbättra aktiviteterna på öns dagcentraler.

Regeringen fördelat totalt 1,35 miljarder till landets kommuner och landsting till förbättrigar inom äldrevården.

Regeringens vilja är att förbättra både det medicinska omhändertagandet av äldre och det sociala innehållet i äldreomsorgen.