Hastighetsgräns för förbipasserande av bussar

Från den första semptember i år kommer hastighetsbegränsningen trettio kilometer i timmen att gälla för alla fordon som passerar bussar som stannat vid bussficka efter vägen i Örnsköldsvik.

Nu begär vägverket in synpunkter från polismyndigheter och bussbolag i länet gällande en försöksverksamhet i Örnsköldsvik. Försöket  innebär en gräns på trettio kilometer i timmen för fordon som passerar bussar. Orsaken är att många blir påkörda när de klivit av bussen.

Hastighetsgränsen kommer att gälla på dem flesta vägarna i Örnsköldsvik utom E4 och några av de större vägarna.

Försöksverksamheten fortsätter till sista december 2009 och om försöket faller väl ut kan det spridas till hela landet.