Pedofilvård på Sidsjön

Sidsjöns rättspsykiatriska klinik i Sundsvall kommer i höst att öppna en avdelning för män som dömts för barnsexbrott, berättar Sundsvalls tidning.
Personal från S:t Sigfrids sjukhus i Växjö som har arbetat med sådan här specialistvård sedan 1984 har nu hjälpt personalen i Sundsvall att dra upp riktlinjer för vården.