Överprövning dröjer

Överåklagare Sven-Erik Alhem redogjorde i går för de juridiska turerna runt giftskandalen på Hallandsåsen när han besökte riksåklagaren.
Tidigast nästa vecka tar biträdande riksåklagare, Solveig Riberdahl, ställning till om beslutet att lägga ner åtalet mot tre chefer på Banverket skall omprövas. Det stod klart efter ett möte igår med överåklagare Sven Erik Alhem. Sven-Erik Alhem berättade då tillsammans med sina två åklagarkolleger varför man beslutat att lägga ner åtalet mot de tre Banverkschefer som stått ansvariga för tunnelbygget genom Hallandsåsen. Beslutet har väckt stora protester och krav på att riksåklagaren gör en överprövning. Bland dem som krävt överprövning finns boende på Hallandsåsen och Båstads miljönämnd. Misstankarna mot cheferna handlade om att Banverket lät dränera åsen på mer vatten än vad vattendomen tillät. Åtalet omfattade också krav på företagsbot för Banverket.