Kronobergspolisen bland de bästa i landet att utreda ungdomsbrott

Polisen i Kronoberg ligger högt i statistiken vad det gäller att utreda brott som begåtts av personer under femton år.

I Kronoberg utreds drygt häften av de anmälda brotten medan man i t.ex Örebro och Jämtland bara utreder tre procent.

I genomsnitt i landet leder var femte anmälan där den misstänkte personen är yngre än femton år till en utredning.