Fler skuldsatta söker hjälp i Jönköping

Det är allt fler skuldsatta i Jönköpings kommun som ansöker om skuldsanering. Bara fram tills nu i år har fler personer ansökt än under hela förra året.

– Vi har märkt att vi skickar in många fler ansökningar till kronofogdemyndigheten det här året, sedan den nya lagen trädde i kraft, säger Eva Söndergaard, budget- och skuldrådgivare i Jönköpings kommun.

Enligt en ny lag så är det nu lättare att ansöka om skuldsanering. Den skuldsatte behöver till exempel inte längre själv förhandla med sina fordringsägare innan ansökan.

Hårda krav
Däremot är det lika hårda krav för att få skuldsanering nu som tidigare. Man ska bland annat ha så stora skulder att man inte kan betala tillbaka inom överskådlig tid och haft betalningsproblem i minst tre år.

Om man får sin ansökan beviljad av kronofogdemyndigheten så tvingas man leva på existensminimum i fem år – och betala allt överstående till sina fodringsägare. När de fem åren är över så skrivs skulderna av. 

Hittills i år har 14 perosner i Jönköpings kommun ansökt om skuldsanering. Det ser ut att bli en kraftig ökning i jämförelse med förra året då tio personer sökte. Under 2005 var det 17 personer som sökte.

– Vanliga scenarier är till exempel att man är egen företagare och har gjort en konkurs. Det kan även vara att man sålt en bostad med förlust och ligger ute med stora banklån. Men även konsumtionsskulder är vanliga, säger Eva Söndergaard.

Ökade lån idag
På kommunens budgetrådgivning så har man också märkt att det är lätt att konsumera över sina tillgångar idag.

– Vi märker hela tiden att vi lever i ett konsumtionssamhälle och många lockas till att ta nya krediter för att kunna köpa de senaste prylarna, säger Eva Söndergaard.

Alexandra Peterson
alexandra.peterson@sr.se