Järnvägsplanen klar för Botniabanan

Botniabanan ska byggas över Degernässlätten och med en bro över Stor-Sandskär. Det blev klart när regeringen på torsdagen avslog den överklagan som inkommit om järnvägsplanen.

– Jag är mycket lättad och det är med mycket glädje, för det här var ett efterlängtad besked för projektet, sa Botniabanan AB:s verkställande direktör Lennart Westberg.

Det som beslutet betyder är att det är klart att börja bygga Botniabanan från Stöcke in till Umeå.

Men banan kommer att gå igenom ett känsligt naturområde och hur det kommer att kompenseras är en fråga som fortfarande ligger hos Miljööverdomstolen. Sådana kompensationer kan bland annat handla om att det får byggas nya dammar för de fåglar som kan störas.

Område med rikt fågelliv
Området som det här handlar om är ett slättlandskap med rikt fågelliv och bördig åkermark och Degernäs samfällighet var en av parterna som hade överklagat regeringen med hopp om att järnvägsplanen skulle ändras.

Men den överklagan avslogs alltså på torsdagen.

Berndt Eriksson vid Degernäs samfällighet har dock avböjt att kommentera beskedet om avslag förrän han har läst motiveringen till beslutet.

Att järnvägsplanen nu fastställts innebär till exempel att den bro som planeras över Stor-Sandskär kan börja byggas. Bron är den del av sträckan som kommer ta längst tid att färdigställa.

Tre års bygge
Lennart Westberg säger att det var tvunget att fattas ett beslut, åtminstone direkt efter semestrarna, för att de skulle få tre år på sig att färdigställa Botniabanan. Och nu skulle man kunna börja tidigare.

– Ja, något tidigare än vad vi har i våra planer. Vi har sagt att vi ville börja bygga i augusti 2007 för att vara klar med hela Botniabanan i augusti 2010, så det är lite mera buffert, sa Lennart Westberg, vd på Botniabanan AB.

Åsa Sundman, SR Västerbotten
asa.sundman@sr.se