Bättre för hemlösa i Värnamo

I vinter kan det bli lättare för hemlösa i Värnamo att få tak över huvudet. I dag erbjuder kommunen säng enbart åt hemlösa som är nyktra. Men nu hoppas de båda frivilligorganisationerna Hela Människan, alltså f.d. Ria, och LP-Finnveden kunna starta sitt länge planerade akut-boende.