Flaggning för de som vill

Just nu flaggar länsstyrelsen i Jönköping på halv stång med anledning av terroristattacken i USA i går. Regeringskansliet har meddelat att regeringsbyggnaderna, riksdagen och troligen hovet idag flaggar på halv stång. Enligt besked från statsrådsberedningen är det upp till varje myndighet och privatperson att själv besluta om huruvida sådan flaggning ska förekomma. Och många kyrkor i länet kommer under dagen att anordna olika samlingar och förböner.