Får anmärkning efter brister på lager

Matfettillverkaren Aarhus Karlshamn har fått anmärkningar gällande sitt sätt att lagra produkter som används i matoljor.

Halvfabrikat och tomma oljefat förvaras, enligt en rapport från Livsmedelsverket, oövertäckta och porten till lagret står oftast öppen. Det medför enligt rapporten en risk för skadedjursangrepp på de produkter som förvaras där.

Det här är brister som kvarstår sedan Livsmedelsverkets förra besök i Karlshamn.

– Det finns liten livsmedelsrisk, företaget har en säker hantering av sina livsmedel. Det krävs dock vissa justeringar av företagets rutiner samt av lagerlokalens utformning, säger Katarina Bäcklund Stålenheim som är statsinspektör på Livsmedelsverket.