Skärpt säkerhet på flygplatser

Alla resenärer kontrolleras med metalldetektor.
Skärpt säkerhet råder på alla flygplatser i Sverige inklusive Kristianstad, Ängelholm och Sturup. Luftfartsverket och rikspolisstyrelsen har beslutat att alla inrikesresenärer ska kontrolleras med hjälp av bl a metalldetektorer. Det betyder en höjning av säkerheten från 25 procents kontroll till 100 procent. Det här beslutet gäller i fyra dygn framåt och innebär också ökad säkerhetsbevakning i själva flygterminalerna.