Läget på vägarna 17.40

Flera vägar är avstängda och på många håll är framkomligheten begränsad. Här kan du läsa om hur situationen är på vägarna i Västernorrland.
E4 Deltavägen, N Timrå - avstängd för södergående trafik (hänvisas gamla E4 Sörberge-Torsboda via Stavreviken). Nedfallna träd dämmer under en bro. (man vet inte när vägen kan öppnas igen) E14 Skallböle, V Sundsvall - vägskada E14 Nedansjö, V Sundsvall - vägskada, begr framkomlighet E14 Kolsta, V Sundsvall - vägskador E14 Österlo, V Sundsvall - vägskada, begr framkomlighet Rv86 Liden - vägskada, begr framkomlighet 305 Norrbäck, N Hassela (se Gävleborg) - avstängd 305 Stöde-Hassela - flera vägskador, begr framkomlighet 330 Lunde-Lagmansören, NV Timrå - vägskador, vatten från skogen rinner över vägen, begr framkomlighet 331 Stavreviken-Åsäng, N Timrå - broskada, avstängd 331 Viksjö-Åsäng, N Timrå - flera vägskador, vatten från skogen rinner över vägen, begr framkomlighet 511 Bro över Granån, Ljungaverk, O Ånge - avstängd 514 Erikslund-Grundsjön, SO Ånge - begr framkomlighet 518 Karlsro, V Ånge - begr framkomlighet 524 Ljungaverk-Jättensjö, O Ånge - vägskada,begr framkomlighet OBS endast personbilar 529 Naggen-Grundsjön, SO Ånge - flera vägskador, begr framkomlighet 533 Hassela-Gim, V Sundsvall - begr framkomlighet 541 Norrhassel-Västergård, V Sundsvall - översvämning, begr framkomlighet 542 Vigge-Matfors, V Sundsvall - avstängd 544 Vattjom, V Sundsvall - vägen avgrävd, avstängd 544 Matfors, V Sundsvall - avstängd översvämning 550 200 m V Viforsbron, S Sundsvall - vägskada 551 Backe (Harv), S Sundsvall - vägskada, avstängd 568 Tunbyn, S Sundsvall - vägskada, begr framkomlighet 569 Allsta-Tunbyn, S Sundsvall - vägskada, begr framkomlighet 586 Hullsjön, N Stöde - mycket begr framkomlighet 597 Nedansjö-Lillström, V Sundsvall - vägskador, begr framkomlighet 599 Svartede, V Sundsvall - översvämning, avstängd 622 Birsta viadukten under E4, N Sundsvall - begr framkomlighet 622 Vid trafikplats Fillan,NO Sundsvall - begr framkomlighet fri bredd 4m 627 Gudmundsbyn-Laggarberg, V Timrå - avstängd 629 vägen mot Norrbäcken ca 500 m från Kovland, NV Sundsvall - vägskada, begr framkomlighet 633 Västansjö-Gåltjärn, Kovland - vägskada, avstängd 635 Öster Högsjö, Kovland - vägskada, avstängd 637 Sunnansjö, V Sundsvall - översvämning, begr framkomlighet 647 Strömås, V Timrå - översvämning, avstängd 681 Lögdö, N Timrå - vägskada, begr framkomlighet 684 Gasabäck, O Timrå - vägskada, begr framkomlighet 685 Hässjö, N Timrå - avstängd öppnas 14/9 686 Duved, N Timrå - avstängd 689 Skäggsta-Rosböle, N Timrå - avstängd 691 Västansjö-Backås, N Timrå - avstängd 692 Västansjö-Strind, N Timrå - begr framkomlighet 695 Söråker-Västansjö, N Timrå - begr framkomlighet 697 Antjärn-Häggdånger, S Härnösand - begr framkomlighet 698 Häggdånger k:a-Barsviken, S Härnösand - begr framkomlighet 706 Åsäng-Stigsjö, V Härnösand - vägskada, begr framkomlighet 708 Sörmark, V Härnösand - översvämning, öppnas 16.00 709 Mark, V Härnösand - översvämning, öppnas 16.00 710 Antjärn-Mark, V Härnösand - översvämning, avstängd 712 Brån-Nyland, V Härnösand - översvämning, avstängd 713 Gådeå, V Härnösand - översvämning, avstängd 714 Risnäs, V Härnösand - översvämning, avstängd öppnas 14/9 718 Härnösand-Viksjö - flera vägskador & översvämningar, begr framkomlighet 721 Nässjön, V Härnösand - avstängd 725 Kullarmark översvämning, begr framkomlighet 728 Innerfälle, N Härnösand - översvämning, begr framkomlighet 729 Kojbacken-Hultom på Hemsön, N Härnösand - avstängd 733 Själand, N Härnösand - översvämning, begr framkomlighet 736 Käckelbäcksmon, N Timrå - begr framkomlighet 737 Södergård, V Härnösand - begr framkomlighet 738 Lillsela-Storsela, S Kramfors - översvämning, avstängd 740 Vålånger-Utansjö, N Härnösand - översvämning, begr framkomlighet 743 Ramvik, S Kramfors - avstängd, rasrisk 744 Flöde, S Kramfors - översvämning, avstängd 746 Björås, O Kramfors - vägskada, begr framkomlighet 752 Strömnäs, S Kramfors - begr framkomlighet 775 Forsed-Västansjö, NV Kramfors - avstängd 776 Källsjö, S Sollefteå - avstängd 777 Kärr-Sel, NV Kramfors - avstängd 825 Klockestrand-Grubbe, SO Kramfors - vägskada, begr framkomlighet 829 Salteå, O Kramfors - avstängd 830 Gavik, O Kramfors - avstängd 841 Själland, Nordingrå - begr framkomlighet 849 Lidböle-Räfsön, Nordingrå - begr framkomlighet 852 Hyndtjärn-Färnsvik, Nordingrå - vägskada, begr framkomlighet 864 Lo-Sjö, N Kramfors - översvämning, avstängd 906 Turistvägen mellan Norrtannflo och Myre, NV Sollefteå - begr framkomlighet Gävleborg; 83 Bäckan, N Ljusdal - översvämning, begr framkomlighet 296 ca 7 km N Los - översvämning, begr framkomlighet 305 Norrbäck ca 10 km N Hassela - vägras, vägen avstängd för all trafik, mellan korsning 305/770 i Bäckaräng och korsning 305/enskilda vägen mot Ulvsjön i Brännbacksvallen (strax söder längsgr Y/X). Avstängningen kommer att kvarstå en längre tid 305 Friggesund-Hassela - vägskador, begr framkomlighet