Skärpt kontroll på flyget

Efter terrorattentaten i USA igår skärps säkerheten på svenska flygplatser, bland annat på Midlanda.
Den normala stickprovskontrollen av var fjärde inrikespassagerare utökas till att gälla samtliga passagerare. Kalle Frölander operativ chef på Midlanda flygplats säger att extrapersonal har kallats in och han tror inte att kontrollerna ska leda till några förseningar på flyget. Den skärpta kontrollen gäller till och med söndag.