Skärpt kontroll på flyget

Gotland berörs inte direkt av terrordåden i USA. Men militären på Gotland är beredd att snabbt höja beredskapen, om det skulle behövas enligt Bengt Jerkland som är chef för militärdistrikt Gotland. Något hot mot Gotland anses inte finnas för närvarande. Det inträffade medför inte heller några särskilda åtgärder från polisen, utöver skärpt övervakning på flyget.
Luftfartsverket och Rikspolisstyrelsen har beslutat att alla inrikesresenärer ska kontrolleras med hjälp med bl a metalldetektorerer - vilket betyder kontroll av samtliga passagerare istället för som tidigare var fjärde. Det här beslutet gäller i fyra dygn framåt och innebär också ökad säkerhetsbevakning i själva flygterminalerna. Många skolor på Gotland har uppmärksammat det inträffade på olika sätt. Solbergaskolan i Visby flaggar på halv stång och skoldagen inleddes med en samling för skolans 900 elever och lärare, där rektor Per-Olof Sahlberg talade och det hölls en tyst minut för offren för terrorhandlingarna.