Politiker uttrycker avsky

I Eskilstuna har samtliga politiska gruppledare, i ett gemensamt uttalande utryckt sitt djupa deltagande med alla som på ett eller annat sätt har drabbats av terroratacken i USA.
De uttrycker också sin avsky för det som inträffat. I skrivelsen som samtliga gruppledare undertecknat skriver man att det är viktigt att vi på alla plan - internationellt, nationellt men också på lokal kommunal nivå - manifesterar vårt kompletta deltagande och avståndstagande för det som nu inträffat.