Bingsjöstämman miljödiplomeras

Bingsjöstämman diplomeras för sitt miljöarbete. Stiftelsen Håll Sverige rent premierar stämman för sitt miljötänk.

Miljödiplomerat arrangemang är en utmärkelse för arrangörer som aktivt och målinriktat arbetar med att minska sin miljöbelastning. Årets Bingsjöstämma inleds i morgon onsdag.

Föreningen Bingsjöstämman består av tre parter; Folkmusikens Hus, Dalarnas Spelmansförbund och Bingsjö by och man hoppas nu att det miljötänk som etablerats i samband med arrangemanget sprids till övriga verksamheter.

Utöver Bingsjöstämman har bland annat Hultsfredsfestivalen, Vasaloppet, Vätternrundan och Svenska Rallyt miljödiplomerats av Håll Sverige Rent i år.