Många lämnar kyrkan

Kyrkoavgiften har fått många att lämna Svenska Kyrkan. För första gången kan nu den person som är medlem i Svenska kyrkan på deklarationsblanketten se vad medlemsskapet kostar.
Sen blanketten kom ut har många gotlänningar hört av sig till såväl Skattekontoret som till Församlingarna. På senaste tiden har i snitt tre personer per vecka gått ur Visby Domkyrkoförsamling, mot normalt mellan en och två per månad. Orsaken är bland annat ekonomin. Det är många pensionärer som går ur kyrkan för att spara pengar.