Banverket bekostar vattnet

Om tunneln under Hallandsåsen byggs färdig kommer de boende på åsen att erbjudas kommunalt vatten.
Banverket kommer att stå för alla kostnaderna. - Vi vill ha en lösning där både mängd och kvalitet på vattnet är tryggad, säger projektchefen Christer Möller. Den lösning som nu föreslås är att ett nytt vattenledningsnät byggs ut från två nya vattentäkter på åsen. Nätet kopplas sedan ihop med det befintliga kommunala nätet. Ett fåtal fastigheter kommer dock att få enskilda lösningar. Banverket står för hela anläggnings- och driftskostnaden, inklusive anslutningsavgifter för de boende. När tunneln är färdig och vattnet tillbaka får fastighetsägarna själva avgöra om de vill gå tillbaka till sin egen brunn eller vara kvar i nätet med vanlig förbrukningsavgift. Enligt Christer Möller är även Båstads kommun positiv till förslaget. Nu vill Banverket höra vad de boende anser. Förslaget presenterades vid ett möte i förrgår. Det blir ett nytt möte i dag.