Förbjuds att jobba i sin egen skog

Länsstyrelsen vill göra naturreservat av skogen vid Fardume träsk. En av markägarna har fortsatt att avverka och gallra i sin skog trots de planerna och därför har länsstyrelsen förbjudit honom att avverka i den egna skogen.

Arvid Olofsson som markägaren heter säger till Radio Gotland att det inte är klokt att man kan bestämma över andras egendom.

Efter förbudet har han inte rört skogen, men Arvid Olofsson vill inte sälja sin mark till länsstyrelsen. Han har ägt den i 50 år och vill ha kvar den för att bruka den själv. Därför ska han låta en advokat överklaga länsstyrelsens beslut om avverkningsförbud.

Mer om detta handlar det om i