Tyst minut i hela Europa

LO har tillsammans med förbundsledningarna beslutat att hålla en tyst minut i morgon klockan tolv som en manifestation mot terrorism och för det demokratiska och öppna samhället. Europafacket och Europaarbetsgivarna hoppas på en gemensam europeisk manifestation och LO uppmanar alla på den svenska arbetsmarknaden att delta.
De fackliga centralorganisationerna i Norge, Danmark och Tyskland har fattat samma beslut.