Flygbuller kostade 100 000

Luftfartsverket krävdes på en miljon, men behöver bara betala 100 000 kronor. Det blev tingsrättens dom i tvisten mellan tre fastighetsägare och luftfartsverket om flygbullret från Jönköping flygplats.
Fastighetsägarna hade begärt ersättning eftersom de hävdar att flygbullret försämrat värdet på deras hus med sammanlagt en miljon kronor och hävdade samtidigt att luftfartsverket bröt mot miljöskadelagen. I två av tre fall fick fastighetsägarna rätt, men ersättningen sattes alltså ner från en miljon till hundra tusen kronor av domstolen. En av fastighetsägarna, Peter Höglund, säger till Nyheterna, att han tycker att han fått rätt i sak, men är besviken över nivån på ersättningen.