Delad kostnad lösningen för alkobommar

Den positiva verkan med alkobommar i Trelleborg kan göra att bommar snart införs i Karlshams hamn. Det säger Rolf Tholén (fp) i Karlshamn som är pådrivande i frågan.

Hittills har varken Karlshamns hamn, kommunen, Vägverket eller polisen velat stå för kostnaderna av alkobommarna. Men Rolf Tholén tror att framgången i Trelleborg nu kommer att lösa den ekonomiska frågan.

– Om inte enbart polisen vill ta kostnaderna så får vi dela upp dem mellan oss, säger han.

Karin Norberg
karin.norberg@sr.se