Hamnen stod still - nu stäms facket

Stora delar av Göteborgs hamn stängdes i tre dygn under midsommarhelgen när facket genomförde en övertidsblockad. Nu stämmer hamnen Svenska Hamnarbetarförbundet till Arbetsdomstolen och tycker att facket bröt mot medbestämmarlagen.

Facket, Svenska hamnarbetarförbundet, tycker att de anställda har för lite inflytande när det gäller att påverka övertidsarbetet. Det var en anledning till övertidsblockaden under midsommarhelgen.

Blockaden kostade för Göteborgs hamn. En av deras största kunder fick sin transport över en vecka försenad och andra rederier tvingades dirigera om sina fartyg till andra hamnar.

Förutom att det inte varslades på rätt sätt anser Göteborgs hamn att protesterna inte stod i proportion till skadorna. Totalt handlar det om en minskad vinst på 1,4 miljoner kronor och lägg där till ett allmänt skadestånd och Göteborgs hamn kräver facket på 1,6 miljoner kronor.