Högt vatten i Kramfors

Det är fortfarande höga vattenstånd också i Kramfors kommun.
I Finnmarken sjunker nivåerna något, men är fortfarande höga. I sjösystemen nordväst om Bollstabruk stiger nivåerna fortfarande, liksom Saltsjön-Storsjön i Höga Kusten. Det är också problem med dricksvattnet på en del håll i Kramfors och boende i Torrom och Gräta, som har kommunalt dricksvatten, uppmanas att koka vattnet innan de dricker det.