Kritik mot tågbolagen

Många synskadade känner sig diskriminerade av tågbolagen. Nyligen anmälde en man tågbolaget Veolia för att ha nekat honom resa med tåget utan ledsagare.

Elisabeth Åström Sundkvist menar att det handlar om ett missförstånd men berättar att bolaget rekomenderar synskadade resenärer att ha med ledsagare för att kunna garantera sin egen säkerhet ombord.
Marie Skoog som är ordförande för Synskadades riksförbunds lokalförening i Örebro är skeptisk eftersom många synskadade inte har tillgång till ledsagare.