Ond eller god i Vetandets värld

Är datorn ond eller god? Det var en fråga som fortfarande kunde ställas i mitten av 70-talet i en tid då allt tycktes gå fortare och fortare.
 
I Vetandets värld från den 26 juli 1976 försökte man titta på vilken betydelse datorn skulle komma att få i våra hem de närmaste tio åren. Gick det över huvudtaget att förutspå detta eller var framtidsforskningen i sig redan föråldrad.

.