Söker kommunala pengar

SISU Idrottsutbildarna söker närmare en halv miljon kronor i bidrag av Karlskrona kommun.

I ett brev till kommunstyrelsen poängterar man vikten av att satsa på ungdomar och idrott.

För detta arbete vill SISU Idrottsutbildarna ha sammanlagt
450 000 kronor av kommunen. Pengar som ska gå till att utveckla ungdomsidrotten under 2008.

Kommunstyrelsen kommer senare i sommar att fatta beslut om man beviljar bidragsansökan.