Vattnet har stigit under natten

Vattnet i nedre Ljungan och sjöarna Marmen och Stödesjön har fortsatt stiga under natten, och speciellt i Marmen är vattennivån hög. Nu återstår runt 70 centimeter till fjolårets högsta vattennivå, enligt Åke Lundström, informationsbefäl på räddningstjänsten i Sundsvall.
Även i Stödesjön och vid nedanför Viforsen har vattnet stigit hela natten och börjat skära in i vallar som byggts upp för att skydda mot vattnet men det var under morgonen inte aktuellt med några evakueringar. I Selångersån, Sättnaån och Sidsjödammen har vattnet däremot fortsatt sjunka undan under natten. Från Ånge rapporterars om fortsatt höga flöden i Ljungan men läget bedöms som stabilt av räddningstjänsten. I Kramfors har tre hus vid Bollstaån vallats in vid Mo och ån har stigit upp mot invallningen, annars är har det varit lugnt under natten enligt räddningstjänsten . Från Härnösand och Sollefteå rapporteras också att läget är under kontroll.