Problem med oljan

Alla hamnar på Gotland tar sen årsskiftet avgiftsfritt emot spillolja för att motverka oljeutsläpp till havs.
Enligt den så kallade Östersjöstrategin skall varje hamn i Östersjöområdet numera ta emot olja utan extra kostnad. Men enligt den gotländske hamnchefen Ralf Westeren fungerar systemet dåligt i många hamnar runt Östersjön. Systemet är inte färdigbyggt i alla länder. ''Dessutom finns det mindre miljömedvetna rederier och befälhavare'', enligt Gotlands kommuns hamnchef, som tror att böter är enda sättet att komma tillrätta med problemet. Gotlands kommun tog förra året emot 600 kubikmeter olja till en kostnad av 600 000 kronor. 70 procent av kostnaden finansierades av hamnavgiften.