USA-export påverkas inte

Krisen i USA kan få både positiva och negativa följder för Gotlands Gummifabrik i Hemse, som är ett av de få gotländska företag som har kunder USA.
Några problem med leveranserna har det inte varit, men fallande börskurser och höjda oljepriser kan påverka råvarukostnaderna för företaget negativt, enligt vd. Lars Holm. Företaget levererar gummidetaljer till brandförsvaret som andningsmembran till rökmasker och händelserna i USA kan leda till ökad efterfrågan på dessa produkter, säger Lars Holm.