Polisen kameraövar

Det inte är juridiskt klarlagt om polisen får använda hastighetsövervakningskamerorna längs väg 21, men man har redan börjat öva på användningen.
Igår var trafikpolisen ute för att träna sig på att montera och flytta kamerorna mellan det 15-tal kameraskåp som satts upp. -Allt tyder nu på att det kommer ett drifttillstånd, säger trafikpolisens Per-Erik Eriksson till Radio Kristianstad.