Ännu ingen flygtrafik över USA

Det råder fortfarande flygförbud över amerikanskt luftrum. Enligt Luftfartsverket finns inga uppgifter om när det kan komma att hävas.
På onsdagen sa den amerikanska luftfartsmyndigheten att flygtrafiken skulle kunna återupptas klockan arton svensk tid, men så skedde inte. Samtidigt meddelade nyhetsbyrån AP på torsdagsmorgonen att flygplatsen i Newark utanför New York hade öppnats. Ingen flygtrafik har ännu inletts, men flygplatsen öppnas för att kunna ta emot arton plan med passagerare som fastnat på olika orter i USA och Kanada efter att deras plan dirigerats om under tisdagen. Detta skulle innebära att man nu gör undantag i flygförbudet för att transportera vissa strandade passagerare. Alla flygförbindelser till och från USA är fortfarande inställda. Det amerikanska luftfartsverket tillkännagav på onsdagen att knivar och andra vassa föremål i fortsättningen blir förbjudna ombord på amerikanska flygplan. Beslutet fattades sedan det framkommit att åtminstone några av flygplanskaparna i tisdags var knivbeväpnade.