Psykvården får kritik av poliskåren

Tre av tio poliser i Uppsala län som i jobbet kommer i kontakt med psykvården upplever kontakten som dålig eller ganska dålig. Var tionde polis i länet upplever det som obehagligt. Det visar en undersökning som Polisförbundet gjort bland poliser i Sverige.

Jämfört med landet som helhet tycker Uppsala läns poliser att kontakten med psykvården här är något bättre.