Ont om vårdplatser

Det är ont om vårdplatser på Nyköpings lasarett och på Mälarsjukhuset just nu. Patienter där kan därför komma att skickas till, till exempel Kullbergska sjukhuset.

De som kan beröras är till exempel lung- och hjärtpatienter, som behöver läggas in för akut vård. Det säger Agnieszka Gotowiec, tillförordnad verksamhetschef på Nyköpings lasarett.

Hon säger också att Eftersom sjukvården sedan några år tillbaka är samordnad mellan de tre sjukhusen i länet, så får man som patient räkna med att man kan få vårdplats på annat håll än där man bor.