Eketorp på väg bli lokalstyrt

Eketorps fornborg på Öland kan bli ett nytt, större Salve om Kalmar läns museum tar över driften av borgen. För tillfället pågår diskussioner mellan dagens huvudman, Riksantikvarieämbetet, och Länsmuseet om vem som ska vara huvudman i framtiden.
Länsmuseichefen, Maria Malmlöf, säger till P4 Kalmar att hon är mycket intresserad av att ta över verksamheten och utveckla den ytterligare, kanske då som en mer levande borg med mer egna aktiviteter för besökarna. Eketorps borg lockar 50.000 besökare årligen och Länsmuseet ska ge besked om huvumannafrågan 1 oktober.