Protest mot länsstyrelsen

Timrå kommun protesterar idag i en skrivelse till regeringen mot Länsstyrelsens förslag att Indalsälvens delta ska ingå i Natura 2000-nätverket.

Enligt länsstyrelsens bedömning så kommer inte infrastruktursatsningarna att påverka deltat, vilket Timrå kommun ställer sig frågande till.

I skrivelsen säger kommunchefen i Timrå att man känner stor oro och osäkerhet för hur länsstyrelsens förslag kommer att påverka den framtida planeringen och utvecklingen av infrastrukturen i området.