Motalaföretag tar över ÅVAB

Motalaföretaget Kemax Verktyg AB är det företag som tar över Åmåls Verktygsindustri AB, ÅVAB. Igår kunde Radio Väst berätta att köparen ännu var hemlig. Den nya ägaren har erbjudit alla metallare på ÅVAB fortsatt anställning. Viss del av personalen kommer också att få kompletterande utbildning. Kemax Verktyg har idag 21 anställda