Regionen: tysta glesbygdsverket

Glesbygdsverket skall inte ägna sig åt att skapa opinion. Det anser regionstyrelsen i Västra Götaland. Det är inte en stalig myndighets uppgift, menar regionstyrelsen som vill renodla verkets roll till att vara en ren tillsyns- och expertmyndighet. Moderaterna i regionstyrelsen vill gå längre och lägga ner glebygdsverket.