Oklar om ersättning

Det är oklart om staten kommer att ersätta de kommuner i länet som drabbats av översvämmningar. Det sa kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén vid sitt besök i Örnsköldsvik igår.
Efter förra årets översvämmningar fick kommunerna i länet sammanlagt 23 miljoner kronor i ersättning från staten. Sundsvalls kommun fick mest med 12 miljoner kronor och Ånge kommun fick 9,5 miljoner av begärda 15. Omfattningen av skadorna efter årets översvämmningar går ännu inte att överblicka och därför inte heller vilken statlig hjälp de drabbade kommunerna kommer att behöva. Det hänger på om kommunerna har ekonomiska förutsättningar att klara det på egen hand eller inte, det sa Lars Erik Lövdén, kommun och bostadsminister, vid sitt besök i Örnsköldsvik i går.