Miljoner till företagare i länet

Resurscentra för kvinnor i Sörmland får 2,7 miljoner från statliga Nutek för att genomföra utvecklingsprojekt riktade till företagarkvinnor i länet.
Det motsvarar tio procent av de projektmedel som Nutek fördelat till resurscentra runt om i landet. Två av de Sömländska projekten få maxbeloppet som är 500 000 kronor.