Enköpingsnior bättre i skolan

Fler niondeklassare i Enköping är behöriga till gymnasiet än förra året. Samtliga grundskolor i kommunen har ökat antalet elever i niondeklass med godkänt i kärnämnena, även om skillnaderna är stora mellan skolorna. Högst ligger Kunskapskolan med närmare 99 procent behöriga. Det skriver Enköpingsposten.