Nystart av vattenkraftverk dröjer

Tekniska verken har haft problem med att få tag på arbetskraft för att renovera det gamla vattenkraftverket Nykvarn vid Ljungsbro. Nystarten av kraftverket blir därför försenad.

Lennart Wiktorsson, chef för vattenkraftavdelningen på Tekniska verken hoppas nu att man ska kunna få igång kraftverket i december.