Färre företag gör konkurs

Antalet konkurser minskade med fem procent under årets första halvår, i jämförelse med samma period förra året.

Under de sex första månaderna i år försattes drygt 2 500 företag i konkurs, visar siffror från kreditupplysningsföretaget UC.

Mest minskade konkurserna i Gävleborgs län. Och det är inom branscherna landtransporter, databehandling och handeln med motorfordon som antalet konkurser har gått ned allra mest.

Även bland de privata tjänsteföretagen har konkurserna sjunkit kraftigt hittills i år.