Feministiskt självförsvar på skolschemat

Flera kommuner har infört självförsvar på skolschemat på försök. Vissa kommuner har sagt nej, eftersom de anser att skolan inte ska undervisa i våld. Men i exempelvis Norrköping kan både killar och tjejer välja feministiskt självförsvar inom ämnet ”elevens fria val” på gymnasiet.
I den första gymnasieklassen i Norrköping som fått utbildning i feministiskt självförsvar är kursen är just avslutad. I klassen var det 19 tjejer från olika gymnasieprogram. Inga killar sökte trots att dom också får välja det som elevens fria val. I kursen ingick förutom fysisk träning också attitydträning för att stärka självförtroendet och lära sig säga ifrån. I flera kommuner som Norrköping och Sandviken har man infört feminstiskt självförsvar som elevens fria val. Men andra, som Linköping och Gävle säger nej, bland annat för att skolan inte ska undervisa i våld. Norrköpings kommun ska nu utvärdera kursen. Men socialdemokraten Sivert Sivervik, som är med i den humanistiska nämnden hoppas redan att andra kommuner följer efter och inför kurser i feministiskt självförsvar. – Jag kan dela detta att våldet inte är lösning på någonting, men jag menar att det här är självförsvar och våldet finns. Så länge vi inte kommit till det här samhället då inget våld förekommer så tror jag att de här utsatta grupperna, som i det här fallet är tjejerna, då tror jag självförsvar är ett sätt för dem att få ökad respekt.
Daniel Värjö, Folkradion