Kampen för försäkringsskdecenter i Umeå fortsätter

IF Metall har inte gett upp hoppet i kampen om ett försäkringscenter för arbetsskadeärenden i Umeå. De försöker därför att påverka Försäkringskassans beslut om att koncentrera handläggningen till södra Sverige.

Bengt Järvholm är professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet. Han är också kritisk till att handläggningen inte sker i Norrland. Han säger att den kunskap som finns om de speciella arbetsmiljöer vi har här, tex inom gruvindustrin, inte finns i södra Sverige.
Inger Efraimsson som är ordförande i Försäkringskassans styrelse håller med om att den kunskapen är viktig, men säger att Försäkringskassan får skaffa sig kompetensen när det gäller den typen av ärenden.