Alkoholförsäljningen ökar

Alkoholförsäljningen ökade kraftigt i Sörmland under sommaren - framför allt är det konsumtionen av öl, samt cider och blanddrycker som ökat.
Ölkonsumtionen i augusti ökade med 21 procent jämfört med i fjol och då det gäller cider och blanddrycker så var ökningen 21,5 procent vilket är en betydligt större ökning än i riket i stort. Ökningen tros dels bero på att systembolaget infört lördagsöppet i sina butiker dels på att den svaga kronan minskat utlandsresandet.