Regnproblem minskar - vägar öppnas

SKÅNE. Efter två dagars intensivt regn börjar nu situationen kring översvämingarna i Skåne att lugna sig. Läget på de skånska vägarna har förbättrats sedan fredags kvällen. Vägverkets entreprenörer är just nu ute och undersöker hur stora skador vägarna tagit av det kraftiga regnet.

- Det ser mycket bättre ut än på fredagskvällen, säger Eva Hast, informationsansvarig på Vägverket region Skåne. Både yttre och inre ringvägarna runt Malmö är helt öppna nu. Bara mellan Spillepengen och Sege är det stängt.

Istället är det ett femtontal småvägar runt Ängelholm och Klippan som är avstängda nu.Även Rönne å har stigit och svämmat över en väg.

- På väg 1863 vid Östra Foderstad står det en meter vatten, säger Eva Hast. Men inga större vägar är avstängda.

Än så länge har inga rapporter kommit in om hur det ser ut på E6:an i höjd med Landskrona. På fredagskvällen spolades en bit av vägen bort vilket ledde till att det ena körfältet fick stängas av. Men bortsett från det ser alltså läget på de skånska vägarna lugnt ut dagen efter de kraftiga skyfallen. Man behöver inte oroa sig för att ta bilen idag.

- Bara folk fortsätter att ta det lugnt, så är det ingen fara, säger Eva Hast på Vägverket.