Elektroniska recept

Sörmlands landsting kommer på en fjärdeplats, när det gäller användningen av elektroniska recept. Här är 24 procent av alla recept elektroniska.
Inom två år hoppas landstingen och Apoteket att 80 procent av alla nya recept inom öppenvården ska vara elektroniska.Men idag är det bara landstinget i Norrbotten som klarar det här målet. Elektroniska recept sparar tid för läkaren, apotekspersonalen och för patienten och antalet felaktiga recept blir färre. Ungefär hälften av landets landsting använder sig idag av elektroniska recept.